Petiție MCPDC 16.06.2016

De la: office@snmf.ro
Către: secretariat.mcpdc@gov.ro
La: 16.06.2016

In atentia:  Dnei Ministru al dialogului civic  Violeta Alexandru

                    Dnei Raluca POPOVICI
Stimata doamna Ministru,
 
Va rugam sa suspendati procedura de aprobare a  proiectului de hotarare de
pe ordinea de zi de pe pct 9 referitor la PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.161/2016 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor
şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016-2017 pentru ca:
nu respecta  termenul de 30 de zile lucratoare de transparenta conform
art. 7  (2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin
30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre
autoritatile publice. anuntul va cuprinde: data afisarii, o nota de
fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de impact si/sau
de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului
respectiv, precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei
interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare privind actul normativ.
 
Nu se poate sa fim manipulati la nesfarsit! Ne bazam pe rolul Ministerului
Dialogului CIVIC De a sta pavaza acestor abuzuri si incurajeaza
transparenta decizionala!
 
Pe  site-ul Ministerului sanatatii se precizeaza data de 23 iunie 2016 ca
termen de transparenta! http://www.ms.gov.ro/index.php?pag=22&pg=2
De ce s-au grabit sa il aprobe in sedinta de astazi?
 
Nu stim la acest moment rezultatul si forma contractului cadru care a fost
negociat si consultat cu medicii de familie -SNMF si cu Colegiul MEdicilor
Inclusiv Colegiul medicilor a cerut sa i se trimita rezultatele
negocieirii - nu stim nimic in acest moment, asa cum am aratat si in
comunicatele noastre din aceasta saptamana!
​Incercam de doua saptamani sa facem public faptul ca obiectului
prorogarii din decembrie al acestui HG era pentru a negocia real cateva
puncte cheie - care au fost ignorate de CNAS la consultari si negocierile
cu noi si cu, Colegiul medicilor. ​
 
Cu stima,
 
 
Asteptam un raspuns  la adresa de email: office@snmf.ro
Nr de mobil 0723520980
Rodica Tanasescu
Presedinte SNMF
AttachmentSize
2016_06_21_Raspuns_CNAS_redirectionare_MCPDC.pdf1.48 MB
Click pentru detalii și oferta completă